Tolkning av teknisk lösning

Det är som bekant relativt vanligt förekommande att viss vara eller visst fabrikat anges i handlingar eller att ett visst tänkt utförande redovisas på ritningar som ingår i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument. Inte sällan åtföljs sådana uppgifter av tillägg som ”typ”, ”förslagshandling” eller ”eller likvärdigt”.

Som advokater verksamma inom samhällsbyggnadssektorn ombeds vi inte sällan uttala oss om huruvida uppgift om viss vara eller visst fabrikat utgör en så kallad teknisk lösning jämlikt definitionerna i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Särskilt vanligt är det att vi får yttra oss över denna fråga i så kallade funktionsentreprenader där beställaren i delar möjligen gått lite för långt i den grundläggande projekteringen. Det kan exempelvis röra sig om att beställaren, eller kanske dennes arkitekt, har vissa önskemål för projektet såvitt avser utseende, kvalitetsnivå eller ytskikt för exempelvis ett golv.

Hur begreppet teknisk lösning ska tolkas kan du läsa mer om i advokaterna Eleonore Gustafssons och Rebecca Guldings artikel publicerad på Dagens Juridik.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *