Offentlig upphandling

En stor del av samhällsbyggnadsprojekten är föremål för offentlig upphandling enligt LOU och LUF. Vi lämnar löpande rådgivning till såväl upphandlande myndigheter och enheter som till anbudsgivare under upphandlingsprocessen där inte sällan frågor kring kravställningar, sekretess, förtydliganden och kompletteringar aktualiseras. Vidare upprättar och granskar vi upphandlingsdokument och anbud samt biträder våra klienter vid överprövningar och skadeståndsprocesser enligt upphandlingslagstiftningen inför domstol.

© Copyright - Different Advokat AB