Konsulträtt

Konsulträtt är vårt samlingsnamn på de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med att ett arkitekt- eller teknikkonsultuppdrag ska genomföras i ett samhällsbyggnadsprojekt. I praktiken blir det ofta fråga om en blandning mellan avtalsrätt, immaterialrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Frågor om tolkning och tillämpning av ABK 09 ingår förstås också.

Sedan några år tillbaka pågår en spännande utveckling av arkitekters och teknikkonsulters roller i den svenska samhällsbyggnadsprocessen. Beställarsidans drömkonsult är allt oftare en helhetstänkande projektledare med ett innovativt mindset, god kunskap inom fastighetsekonomi och med ett arbetssätt som ligger i digitaliseringens framkant. På Different Advokat välkomnar vi den utvecklingen då vi är övertygade om att konsultsidan behöver flytta fram sina positioner om vi ska kunna åstadkomma ett samhällsbyggande som är hållbart för framtida generationer. Genom Different Advokats samlade kunskap och mångåriga erfarenhet från samhällsbyggnadssektorns olika segment bistår vi våra klienter i hanteringen av de juridiska och affärsmässiga utmaningar som denna utveckling för med sig.

Vi anlitas frekvent av såväl konsultföretag som beställarorganisationer för att upprätta eller granska konsultavtal, bistå som ombud vid avtalsförhandlingar eller rättsliga processer samt lämna löpande juridisk rådgivning i pågående uppdrag. Dessutom engageras vi ofta för att stötta chefer och ledare i deras kvalitets- och affärsutvecklingsarbete. Som ett led i detta arbete ingår ofta att utvärdera och revidera organisationens befintliga juridiska malldokument och att upprätta nya malldokument vid behov. Utöver det håller vi också seminarier som utmanar synen på arkitekt- och teknikkonsultrollen som vi känner den idag och leder workshops om prissättningsstrategier och utformning av mer dynamiska ersättningsmodeller.

© Copyright - Different Advokat AB