Entreprenadrätt Stockholm

Entreprenadrätt

På Different Advokat har vi gedigen kunskap om och erfarenhet av byggprojekt i alla dess former och vi hanterar dagligen de juridiska utmaningar och frågeställningar som våra klienter ställs inför i samband med dessa.

Konsulträtt

Konsulträtt är för oss ett samlingsnamn på de juridiska frågeställningar som uppstår i samband med att ett arkitekt- eller teknikkonsultuppdrag ska genomföras i ett samhällsbyggnadsprojekt.

Konsulträtt Stockholm

Offentlig upphandling

En stor del av samhällsbyggnadsprojekten är föremål för offentlig upphandling enligt LOU och LUF. Vi lämnar löpande rådgivning till såväl upphandlande myndigheter och enheter som till anbudsgivare under upphandlingsprocessen där inte sällan frågor kring kravställningar, sekretess, förtydliganden och kompletteringar aktualiseras.

Tvistelösning

Det är inte ovanligt att vi engageras mycket tidigt i våra klienters projekt. Om tvist sedan uppstår mellan parterna är vi vanligtvis redan väl insatta i händelserna som gett upphov till den. Advokatbyrån företräder kontinuerligt klienter inför domstolar och skiljenämnder i såväl kommersiella tvister som mål relaterade till offentlig upphandling.

Tvistelösning Stockholm
Kurser

Kurser

I genomsnitt håller vi 1-2 utbildningar i månaden och våra uppdragsgivare är antingen någon av samhällsbyggnadssektorns olika aktörer eller ett externt utbildningsföretag. Våra utbildningar är alltid skräddarsydda utifrån uppdragsgivarens önskemål och behov.