Tvistelösning

Det är inte ovanligt att vi engageras mycket tidigt i våra klienters projekt för att sedan följa med som rådgivande projektjurister genom hela byggprocessen fram till överlämning till förvaltningsorganisation eller försäljning. Eftersom många byggprojekt löper över flera år hinner vi både lära känna våra klienters projektorganisationer på individnivå och få en detaljerad kunskap om vilka utmaningar de stöter på längs vägen. Om tvist sedan uppstår mellan parterna är vi vanligtvis redan väl insatta i händelserna som gett upphov till den.

Mot den bakgrunden får vi ofta förtroendet att fortsätta företräda våra klienter om en rättslig process uppstår i samband med ett projekt. Därmed har vi också blivit riktigt skickliga på att driva kommersiella tvister, särskilt mål med entreprenad- eller konsulträttslig inriktning, inför både domstolar och skiljenämnder. Advokatbyrån företräder även regelmässigt klienter i mål relaterade till offentlig upphandling såsom mål om överprövning, ogiltighet och skadestånd.

Advokatbyråns advokater åtar sig även uppdrag som värderingsmän och skiljemän.

© Copyright - Different Advokat AB