Inlägg av paul

En dag på bygget

Att arbeta på en advokatbyrå nischad mot entreprenad- och konsulträtt kan nog skilja sig något från att arbeta på andra advokatbyråer. Inte sällan är byråns advokater och jurister ute ”on-site” på byggen för att träffa klienter och skaffa sig en inblick i olika pågående projekt. En grundtanke och filosofi som genomsyrar allt arbete som utförs […]

Tolkning av teknisk lösning

Det är som bekant relativt vanligt förekommande att viss vara eller visst fabrikat anges i handlingar eller att ett visst tänkt utförande redovisas på ritningar som ingår i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument. Inte sällan åtföljs sådana uppgifter av tillägg som ”typ”, ”förslagshandling” eller ”eller likvärdigt”. Som advokater verksamma inom samhällsbyggnadssektorn ombeds vi inte sällan uttala oss om huruvida uppgift […]