Entreprenadrätt

På Different Advokat har vi gedigen kunskap om och erfarenhet av byggprojekt i alla dess former och vi hanterar dagligen de juridiska utmaningar och frågeställningar som våra klienter ställs inför i samband med dessa.

Vi företräder både entreprenörer och byggherrar i alla skeden av byggprocesser vilket innebär att vi bl.a. upprättar förfrågningsunderlag och olika avtal samt lämnar löpande rådgivning under genomförande av byggprojekt gällande frågor om hur bl.a. ÄTA-hantering och fel- och garantiansvar ska hanteras i projekt. Vi bistår vidare våra klienter med riskbedömningar vid anbudslämnande och avtalsförhandlingar vid upphandling. Inte sällan engageras vi som projektjurister och finns med som juridiskt bollplank under fleråriga byggprojekt. Vårt arbete präglas av förståelse för affären och ambitionen att varje projekt ska kunna genomföras optimalt. Vi utvärderar och reviderar även befintliga juridiska malldokument som används inom organisationen och kompletterar med nya malldokument vid behov.

Vårt stora engagemang för byggrelaterad juridik och den tekniska och digitala utveckling som återfinns i byggsektorn avspeglar sig också i att advokatbyrån engagerats som juridisk expertis i forskningsprojekt relaterade till byggbranschen samt att vi frekvent anlitas som föreläsare och utbildare i entreprenadjuridik.

Våra advokater har gedigen processvana och hanterar kontinuerligt tvister i allmän domstol, förvaltningsdomstol och inför skiljenämnder samt åtar sig uppdrag som värderingsmän och skiljemän.

© Copyright - Different Advokat AB